Katuste uudiskiri Monier 6-2013

Kivikatuse katuseehituse rahvuslikud standardid on ilmunud

Monieri ning Eesti Katuseliidu eestvedamisel on ilmunud kivikatuse paigaldusstandard. See jätkab meie katuse ehitusreeglite standardite loomist mille oleme võtnud endale kohustuseks. Tänapäeval on katustega seonduvaid standardeid vähe ning ka need mis on olemas, on puudulikud. Tahaksime seda muuta. Soovime, et Eestis ehitatakse katuseid kvaliteetselt, et katused oleksid turvalised ning kestaksid kaua.

Varem on samas sarjas ilmunud katuse üldreeglid ja metallkatuste paigaldusstandard, kus osales samuti Monieri esindaja.  Järjekorras ja ootel on lamekatused, turvatarvikud ja aluskatus (katuse aluskatted ja aluskatuse ehitus).

Standardi käsitlusala:
Selles Eesti standardis käsitletakse kivikatuste ehitusreegleid.

Need eriala reeglid kehtivad keraamilistest katusekividest ja betoonkatusekividest katusekatete kavandamisel ja ehitamisel. Vastavalt nendele erialareeglitele kavandatakse ja ehitatakse katusekonstruktsioonid sademekindlana. Need erialareeglid on kooskõlas katuseehituse üldreeglitega standardis EVS 920-1.

Standardi käsitlusala:
Selles Eesti standardis käsitletakse kivikatuste ehitusreegleid. Need eriala reeglid kehtivad keraamilistest katusekividest ja betoonkatusekividest katusekatete kavandamisel ja ehitamisel. Vastavalt nendele erialareeglitele kavandatakse ja ehitatakse katusekonstruktsioonid sademekindlana. Need erialareeglid on kooskõlas katuseehituse üldreeglitega standardis EVS 920-1.

Siit näeb ka standardi lühitutvustust.

Lähiajal ilmub Monieri poolt ka kommenteeritud väljaanne peamiste uuenduste ja muudatuste kohta, mis standardiga kaasnevad. Kui ka teil on huvi standardi ning muutuste kohta lühiülevaadet saada siis andke meile sellest teada e-posti teel. Piisab sellest kui kirjutate: Olen huvitatud uue kivikatuse standardi muutuste ning uuenduste lühiülevaatest. Ärge unustage lisade ka oma kontaktid. E-kirja aadressi saate siit.

Katusekool

Registreeru katusekooli täna