Kuidas valida ehitajat?

Spetsialist vastab: Kuidas valida katusetööde läbiviimiseks ehitajat?

Kuldar Põder
Juhataja
INKUTA EHITUS OÜ

Et ehitustööd ei kujuneks õudusunenäoks on oluline ehitajat valides teha korralik eeltöö ning sageli võib esialgu lihtsam ja odavam variant osutuda hoopis kõige kallimaks lahenduseks. Siinkohal pakun välja erinevad etapid ning nõuanded mida ja kuidas küsida, mida oodata ning kellelt küsida.

Esimene samm võiks olla üldine turu-uurimine – suhteliselt pealiskaudne, kui nii võib õelda. Teie põhieesmärk võiks olla saada informatsiooni üldistest ehitushindadest ja töö tegijatest. Hinnapakkumisi küsides veenduge, et annate igale ehitajale samad ja võimalikult täpsed algandmed. Hinnapakkumist ootama jäädes toonitage, et ettevõte loetleks üles tööd/materjalid mida antud objektil kasutatakse. Ainult nii on võimalik erinevaid pakkumisi võrrelda. Tihtipeale „unustavad“ ehitusettevõtted lisada pakumisse teataviad töid või materjale, mis koheselt hinna alla löövad, kuid ometi katuse toimimiseks olulised on. Mida mahukam on projekt seda selgem ja arusaadavam peaks olema pakkumiste tabel (eraldi tööde mahud, materjalid jms). Minu kindel soovitus on valida välja kolm kuni viis ettevõtet kelle käest pakkumist küsida. Ajalugu näitab, et kolme ettevõtte käest pakkumist küsides on kliendi kõik vajadused kaetud.

Enne hinnaküsimise saatmist on otstarbekas teha ka nn. ettevõtte taustakontroll, et vältida küsimiste saatmist ettevõtetele, kellel puuduvad ehitamiseks vajalikud dokumendid ning sertifikaadid ja/või oskus antud töid teostada. Oluline on valida ettevõtted kellel pole majanduslikke raskusi ning kes suudaks täita ka edaspidiseid garantiikohustusi.

Hetkel, kui olete hinnaküsimise etapi lõpetanud andke ehitajale aega teha vajalikud kalkulatsioonid ning arvestused materjalide, aja ning tööjõu suhtes. Kahjuks ei ole ehitamisel tegemist malendite või õunte müümisega, kus vajalik kalkulatsioon või hind saab tehtud kõigest minutiga. Normaalne ja aksepteeritav aeg hinnapakkumise ootamiseks on 2 nädalat. On ka teine aspect, miks võiksite anda ehitajale aega pakkumise tegemiseks: nimelt kiirustades tehtud arvutused võivad olla vigased ning kahjulikud nii teile kui ehitajale.

Kui kalkulatsioonid käes, on järgmiseks sammuks pingerea koostamine. Kui leiate pakkumisi, mis erinevad tugevalt keskmisest, on mõttekas need välja jätta. Liiga kallis hind tähendab üldjuhul ülehindamist, liiga madal hind tähendab aga ebakvaliteetset ehitusmaterjali, musta tööjõudu või arvutusviga, mis hiljem teil kahekordselt kinni maksta tuleb. Siinkohal on keeruline anda head nõu kui suur on eelpool räägitud suur vahe äärmuse ja keskmise hinna vahel. Tean näiteid kus valituks on osutunud 30 000 Krooni suurem hind just tänu sellele, et tegemist oli tõeliste proffesionaalidega kes seletasid lahti hinnaerinevuse teiste pakkujatega. Nagu hiljem selgus oli pakkumist küsitud ühelt tunnustatud ehitajalt ja kahelt madalama töökultuuriga ettevõttelt. Valituks osutus kvaliteet ja kindlus probleemivaba lõpptulemuse ja tuleviku ees.

Ehitaja, Katuseehitaja

Kindlasti tasub ka uurida, milliste ettevõttega on tuttavatel kogemusi. Kui osutub, et kaks ehitusfirmat on teinud sarnase pakkumise, tuleks hakata nende kahe firma tausta lähemalt uurima. Lisaks etetvõttele on nutikas luubi alla võtta ka juhatuse liikmed. Juhatuse liige/liikmed panevad kokku meeskonna ning nende võimekusest oleneb üldine töökorraldus ning ka see, kuidas probleemide tekkimisel suudetakse need lahendada. Eriti oluline on aga juhatuse liikmete taust kuna on teatud hulk “ettevõtjaid” kes asutavad firma mille majandamisega nad hiljem toime ei tule, lasevad selle pankrotti ning asutavad uue ettevõtte. Järele jäävad vaid võlad, mille tasumist ei ole oodata. Ja taoline protsess kordub mitmeid kordi.  Kontrollimiseks võiks kasutada sõprade-tuttavate kontakte ja teadmisi, internetti ning kindalsti ka maksehäirete registrit.

Valides ehitajaks sõbra tuttava onutütre poja või lihtsalt kellegi tuttava, kellele makstakse mustalt, saate esialgu hakkama väiksema eelarvega, kuid antud tööl puudub garantii. Sellisel juhul võib ainsaks mõjutusvahendiks olla töötasu mitte maksmine, kuid oskamatuse tõttu rikutud materjalid või hilisemad probleemid võivad põhjustada rohkem kahju kui kasu. See ei ole reegel, et nii läheb, kuid leian, et minu kohus on sarnastest võimalikest probleemidest siiski kirjutada.

Nüüd kus olete välja valinud ehitaja, sõlmige nendega ka kindlasti leping. Maksmine käib kas tunni- või tükitöö alusel ja soovitavalt tööde teostamise järel ning kindlasti mitte enne töövõtu lepingu sõlmimist. Kui endal puudub kogemus või aeg ehitustööde kontrollimiseks on minu soovitus leida projektijuht. Kindlasti ei ole ka allhankijate korral nende taustade uurimine liigne paranoia.

Spetsiaalne Monier katusekivide tõstmise kraana

Seega - hea tulemuse saamiseks on kasulik täpselt läbi mõelda hinnaküsimine (vaata artiklit kuidas seda teha siit), teha piisav turu-uuring ning kontrollida ehitusfirmade tausta. Pange kindlasti paika ka ehitustähtaeg, keerulisemate tööde puhul nõudke garantiikirja ja kindlustust (CAR kindlustus), sõlmige korralik leping, kus sätestage üldised protsessid ja võimalike üleskerkivate probleemide hüpoteetilised lahendused. Võib küll tunduda, et ehitaja valik on pikk ja stressirohkeme protsess, kuid põhjalikult ja realistlikel alustel tehtud valik tagab suurema tõenäosusega soovitud lõpptulemuse ja tellijale rahuliku ehitusperioodi.

Lisan mõningad lingid kust on võimalik kontrollida ettevõtte tausta:
http://www.krediidiinfo.ee
http://mtr.mkm.ee/default.aspx?s=otsiettevotja, http://www.krediidinfo.ee,
http://www.eesti-ehitusturg.ee,
http://www.monier.ee/katuse-valimine/paigaldajad.html

Lugupidamisega,

Kuldar Põder
juhataja
INKUTA EHITUS OÜ

Loe lähemalt siit: