Projektitugi

Monier on ülemaailmselt tunnustust saanud ettevõte, kelle põhimõtted ja tööprotsessid on läbimõeldud ja toimivad. Seda kogemust tahame jagada ka teiega. Toetame teid läbi ehitusprotsessi tehniliste nõuannete, projektikoosolekute, jooniste ja palju muuga. Pole vahet kas tegemist on suure renoveerimisprojekti või uusehitisega. Meie jaoks on oluline, et tunnetaksime igapäevaselt ehitusprotsessis osalemist ning, et ühise koostöö viljana oleks tulemus laitmatu. Selleks oleme välja töötanud süstemaatilise ja informatiivse lähenemise ehk Monieri projektitoe neljas etapis.

1. PLANEERIMINE JA DISAIN

Arhitektidele, projekteerijatele ja kõikidele teistele projekteerimisega seotud isikutele pakume tuge:

PROJEKTEERIMINE
 • Aluskatuse valikul erinevatele objektidele
 • Kivide valikul, koos vajalike erikivide ja lisatarvikutega
 • Kivide näidiste tarnes
 • Referentsehitised ja projektid
 • Referentsiobjektide ning projektide valimisel/ leidmisel
 • Ehitusmäärustiku, katusestandardite läbitöötamisel

2. Ostuprotsess

Ostujuhtidele ja ostjatele pakume ülevaadet katuselahendustest ning palju erinevaid nõuandeid. Kes mida eelistab ning mida nõutakse:

PROJEKTI LÄBIVAATAMINE
 • Arhitektide lemmikkivid
 • Kivide ning lisatarvikute koguste määramine
 • Katuste turvadetailide nõudlus
 • Ehitusmäärustikuga kooskõlas katuselahendused

3. Müük

Enne, kui katusepaigalduse tööd algavad, on võimalus ehitajale pakkuda nn. “Start” koosolekut, seda ka ehitusobjektil. Antud koosolekule on võimalus kutsuda ka maja projekteerija või arhitekt. Esile tõstetakse järgmised teemad:

TÖÖDE LÄBIVIIMINE
 • Sisukokkuvõte kivi paigaldusjuhisest
 • Lõpptulemuse arutlus ja “checklist”
 • Õiged roovisammud, ventilatsiooni ja läbiviikude lahendused
 • Tarnegraafik
 • Nõuanded, vihjed ja näpunäited

4. Majaomaniku “infopakk”

Majaomanikul on võimalus Monierist küsida omale materjale kivikatuste kohta:

ÜLEANDMINE
 • Katuse paigaldusjuhis
 • Tootelehed
 • Sertifikaadid
 • Katusekivide puhastamise juhend

Monier – kõik lihtsalt laabub!

Läheneme katustele kui terviklahendustele. 
Iga katus vajab toimivat lahendust ning meie same seda teile pakkuda. Meie tootearendus ja tehaste igapäevatöö on seatud nii, et lahendatud saavad küsimused aluskatte, ventilatsiooni või erikivide suhtes juba eos!

Pange meie kogemus enda heaks tööle.
Meie ülemaailmsed kogemused on iga projekti puhul teie päralt – ikka selleks et kõik sujuks probleemideta ja õlitatult! Monier on katuste ekspert.

Kiirus ja mugavus asjaajamistes on meile olulised.
Me teame, et seda ootavad meilt kõik meie partnered.

Toodete ülemaailmne kontroll ja kvaliteet.
Monier omab üle Euroopa mitmeid tehnikalaboreid kus meie tooteid igapäevaselt testitakse ning kontrollitakse. Kvaliteeti tunneme kõiges mida teeme. Seda tahame teiegagi jagada.

Innovatsioon.
Me teame, et katusel on maja tervise ning energiatarbimise osas mängida oluline roll. Sellepärast investeerime tohutult aega ja vahendeid innovaatiliste toodete ning uute lahenduste väljatöötamiseks.