loobumine vastutusest

Käesoleva veebisaidi on koostanud Monier Roofing AB, Telegrafgatan 6a, Box 518, SE-169 29 Solna, Rootsi. Monier Roofing AB on käesoleva veebisaidi ja selle sisu omanik ja autor. Antud veebisaiti võib kasutada vaid alltoodud kasutustingimuste kohaselt. Käesoleva veebisaidi kasutamine tähendab nõustumist nimetatud tingimustega. 

Kasutustingimused

1. Autoriõigus

Kõik õigused käesolevale veebisaidile ja selle sisule kuuluvad Monier Roofing AB’le või kolmandatele isikutele. Võite lehitseda käesolevat veebisaiti isiklikul mittekaubanduslikul eesmärgil ning kasutada Monier Roofing AB poolt paigaldatud tellimuse esitamise funktsiooni. Mistahes kasutamine, mis pole lehitsemine, allalaadimine, veebisaidist lõikude väljatrükkimine isiklikul ja mittekaubanduslikul eesmärgil, on keelatud. Marginimed, sh logod, reklaamlaused ja tootenimed on registreeritud või registreerimata kaubamärgid ja kuuluvad kas Monier Roofing AB’le või on kasutatavad viimase poolt litsentsi alusel. Mitte mingit tüüpi litsentse ei väljastata.

2. Reprodutseerimine

Käesoleva veebisaidi või selle osade reprodutseerimine on lubatud ainult isiklikel ja mittekaubanduslikel eesmärkidel tingimusel, et allikana viidatakse Monier Roofing AB’le. Sellepärast peavad kõik reproduktsioonid, olgu paberkandjal, digitaalsel või mõnel teisel kuju, olema tähistatud alljärgnevalt: “Allikas: www.monier.ee" ja "© Monier Roofing AB” 
  

3. Lingid

 

Teil on keelatud igasuguste muudatuste tegemine käesolevasse veebisaiti ja/või selle sisusse, iseäranis aga kaadrite, linkide või mistahes seoste loomine ilma Monier Roofing AB eelneva selgesõnalise loata. Käesoleval veebisaidil leiduvad lingid on seatud üles vaid teie mugavust silmas pidades. Pidage meeles, et neid linke kasutades lahkute Monier Roofing AB veebisaidilt. Sellest tulenevalt ei ole Monier Roofing AB’l mingit mõju nimetatud linkide kaudu pääsetavate veebisaitide sisu üle, samuti ei võta Monier Roofing AB endale mingit vastutust kahjude eest, mis võivad tuleneda taoliste veebisaitide külastamisest või lehitsemisest või nende sisu allalaadimisest või kasutamisest mõnel teisel moel. Kui kolmanda isiku veebisaidil on link Lafarge Roofing AB veebisaidile, ei tähenda see, et Lafarge Roofing AB on nõus taolise veebisaidi sisuga või selle eest vastutav.
 

4. Täielikkus

Lafarge Roofing AB teeb kõik endast sõltuva kindlustamaks, et käesoleval veebisaidil leiduv informatsioon oleks õige, täielik ja ajakohane. Sellele vaatamata soovitab Lafarge Roofing AB teil antud informatsiooni õigsust enne kasutamist kontrollida. Meie arvukad müügispetsialistid on meeleldi valmis teid aitama. Lafarge Roofing AB ei võta endale mingit vastutust käesoleva veebisaidi sisu ega kahjude eest, mis võivad tuleneda selle veebisaidi lehitsemisest, sisu allalaadimisest või kasutamisest.
 

5. Jurisdiktsioon

Kõikide erimeelsuste suhtes, mis tekivad seoses käesoleva veebisaidi ja/või selle funktsioonide kasutamisega, rakendub Rootsi seadus.
 

6. Isiklike andmete säilitamine

Kui soovite esitada tellimust Monier Roofing’i toodetele, tuleb teil edastada käesoleval veebisaidil nõutud isiklikud andmed. Monier Roofing AB säilitab teie andmed tellimuse vormistamiseks ja tooteinformatsiooni ja katuseehitusturu uudiste saatmiseks, iseäranis e-maili vahendusel. Monier Roofing AB garanteerib sellise informatsiooni konfidentsiaalsuse ja avaldab seda kolmandatele isikutele vaid juhul, kui see on ülaltoodud eesmärkide täitmiseks vältimatu.