loobumine vastutusest

Käesoleva veebisaidi on koostanud Monier Roofing AB, Telegrafgatan 6a, Box 518, SE-169 29 Solna, Rootsi. Monier Roofing AB on käesoleva veebisaidi ja selle sisu omanik ja autor. Antud veebisaiti võib kasutada vaid alltoodud kasutustingimuste kohaselt. Käesoleva veebisaidi kasutamine tähendab nõustumist nimetatud tingimustega. 

Kasutustingimused

1. Autoriõigus

Kõik õigused käesolevale veebisaidile ja selle sisule kuuluvad Monier Roofing AB’le või kolmandatele isikutele. Võite lehitseda käesolevat veebisaiti isiklikul mittekaubanduslikul eesmärgil ning kasutada Monier Roofing AB poolt paigaldatud tellimuse esitamise funktsiooni. Mistahes kasutamine, mis pole lehitsemine, allalaadimine, veebisaidist lõikude väljatrükkimine isiklikul ja mittekaubanduslikul eesmärgil, on keelatud. Marginimed, sh logod, reklaamlaused ja tootenimed on registreeritud või registreerimata kaubamärgid ja kuuluvad kas Monier Roofing AB’le või on kasutatavad viimase poolt litsentsi alusel. Mitte mingit tüüpi litsentse ei väljastata.

2. Reprodutseerimine

Käesoleva veebisaidi või selle osade reprodutseerimine on lubatud ainult isiklikel ja mittekaubanduslikel eesmärkidel tingimusel, et allikana viidatakse Monier Roofing AB’le. Sellepärast peavad kõik reproduktsioonid, olgu paberkandjal, digitaalsel või mõnel teisel kuju, olema tähistatud alljärgnevalt: “Allikas: www.monier.ee" ja "© Monier Roofing AB” 
  

3. Lingid

Teil on keelatud igasuguste muudatuste tegemine käesolevasse veebisaiti ja/või selle sisusse, iseäranis aga kaadrite, linkide või mistahes seoste loomine ilma Monier Roofing AB eelneva selgesõnalise loata. Käesoleval veebisaidil leiduvad lingid on seatud üles vaid teie mugavust silmas pidades. Pidage meeles, et neid linke kasutades lahkute Monier Roofing AB veebisaidilt. Sellest tulenevalt ei ole Monier Roofing AB’l mingit mõju nimetatud linkide kaudu pääsetavate veebisaitide sisu üle, samuti ei võta Monier Roofing AB endale mingit vastutust kahjude eest, mis võivad tuleneda taoliste veebisaitide külastamisest või lehitsemisest või nende sisu allalaadimisest või kasutamisest mõnel teisel moel. Kui kolmanda isiku veebisaidil on link Lafarge Roofing AB veebisaidile, ei tähenda see, et Lafarge Roofing AB on nõus taolise veebisaidi sisuga või selle eest vastutav.
 

4. Täielikkus

Lafarge Roofing AB teeb kõik endast sõltuva kindlustamaks, et käesoleval veebisaidil leiduv informatsioon oleks õige, täielik ja ajakohane. Sellele vaatamata soovitab Lafarge Roofing AB teil antud informatsiooni õigsust enne kasutamist kontrollida. Meie arvukad müügispetsialistid on meeleldi valmis teid aitama. Lafarge Roofing AB ei võta endale mingit vastutust käesoleva veebisaidi sisu ega kahjude eest, mis võivad tuleneda selle veebisaidi lehitsemisest, sisu allalaadimisest või kasutamisest.
 

5. Jurisdiktsioon

Kõikide erimeelsuste suhtes, mis tekivad seoses käesoleva veebisaidi ja/või selle funktsioonide kasutamisega, rakendub Rootsi seadus.
 

6. Isiklike andmete säilitamine

Kui soovite esitada tellimust Monier Roofing’i toodetele, tuleb teil edastada käesoleval veebisaidil nõutud isiklikud andmed. Monier Roofing AB säilitab teie andmed tellimuse vormistamiseks ja tooteinformatsiooni ja katuseehitusturu uudiste saatmiseks, iseäranis e-maili vahendusel. Monier Roofing AB garanteerib sellise informatsiooni konfidentsiaalsuse ja avaldab seda kolmandatele isikutele vaid juhul, kui see on ülaltoodud eesmärkide täitmiseks vältimatu.

Andmete privaatsus ja küpsised kõigile veebisaidi külastajatele

1. Juurdepääs andmetele / serveri logifailidele

Monier OÜ kogub logiandmeid iga kord, kui meie veebisaiti külastatakse. Kogutakse ainult tehniliselt nõutud andmeid, s.o: brauseri tüüp ja versioon, kasutaja operatsioonisüsteem, viitav URL (veebisait, mille kaudu meie veebisaidile maanduti), külastuse kuupäev ja kellaaeg, internetiaadress (IP-aadress) ja kasutaja internetipakkuja. Monier OÜ säilitab neid andmeid kaks nädalat, mille järel need kustutatakse.

Monier OÜ ei seo neid andmeid kindlate isikutega ega kombineeri andmeid muude Monier OÜ andmeallikatega, kui see pole just vajalik õiguskaitseasutustele nõutud teabe esitamiseks küberrünnaku korral. Eelmainitud andmeid kasutatakse ainult meie veebisaidi sisu nõuetekohaseks pakkumiseks, veebisaidi sisu ja reklaamide optimeerimiseks ning meie IT-süsteemide ja veebisaidi tehnoloogia pikaajalise talitluse tagamiseks. Monier OÜ kasutab seega neid andmeid nii statistilistel eesmärkidel kui ka andmete privaatsuse ja kaitse tagamiseks ettevõtte siseselt.

Andmete töötlemine eelnimetatud eesmärkidel toimub seega õigustatud huvides, nagu on toodud GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktis f.

2. Küpsised ja sarnased tehnoloogiad

2.1 Küpsised

Meie veebisait kasutab küpsiseid, mis on väiksed failid, mis võimaldavad salvestada lõppkasutaja seadmetesse (personaalarvutid, nutitelefonid jms) seadmega seotud teavet. Need muudavad meie veebisaidi kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja ohutumaks ning võimaldavad meil eelkõige teile pakutavaid tooteid ja teenuseid optimeerida ning pakkuda teile tulevikus sihistatud teavet. Meie veebisait kasutab nn autori küpsiseid, mida salvestame meie, ja kolmanda isiku küpsiseid, mis on salvestanud kindlatel eesmärkidel välised teenusepakkujad.

Enamik Monier OÜ kasutatavatest küpsistest on „seansiküpsised”, mis kustutatakse automaatselt pärast meie veebisaidi külastuse lõppemist. Need küpsised võimaldavad meil järgmine kord, kui te meie veebisaiti külastate, teie brauseri ära tunda.

Praeguse seisuga kasutab Monier OÜ veebisait järgmiseid küpsised.

●     Facebook

●     Google

Kasutajad saavad määrata, kuidas neid küpsiseid kasutatakse. Kõik tänapäevased brauserid võimaldavad küpsiste salvestamist piirata või täielikult keelata (nii üldiselt kui ka ainult kindlate veebisaitide põhiselt). Juhime tähelepanu aga sellele, et küpsiste keelamine mõjub negatiivselt meie veebisaidi kasutuskogemusele ja kasutajasõbralikkusele. Kasutajad saavad hallata paljusid internetireklaami küpsiseid ka järgmiste veebisaitidega: Ameerika Ühendriikides külastage veebisaiti http://www.aboutads.info/choices ja Euroopas külastage veebisaiti http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Kõiki kasutajaandmed (nt IP-aadressid, kasutajanimed jms) säilitatakse anonüümselt, et teha isikute tuvastamine võimatuks.

2.2 Google Analytics

Meie veebisait kasutab veebianalüütika teenuse Google Analytics pakutud funktsioone. Teenusepakkujaks on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA („Google”). Google Analytics kasutab küpsiseid, nagu kirjeldatud eespool, teie arvutisse salvestatavate tekstifailide vormis. Küpsiste abil kogutud andmed, mis puudutavad meie veebitoodete ja -teenuste kasutamist, edastatakse reeglina Google’i serverisse, mis asub Ameerika Ühendriikides, ning neid säilitatakse seal. Kuid juhul, kui IP-anonümiseerimine on portaalis aktiveeritud, üldistab Google eelnevalt teie IP-aadressi kõigest Euroopa Liidu liikmesriiki või muud Euroopa Majanduspiirkonna riiki identifitseerivaks aadressiks. Terviklik IP-aadress edastatakse USA-s asuvasse Google’i serverisse ainult erandjuhul ning sel juhul toimub üldistamine seal.

Google kasutab neid andmeid Monier OÜ nimel Monier OÜ veebitoodete ja -teenuste kasutamise hindamiseks, veebitooteid ja -teenuseid puudutavate aktiivsusaruannete koostamiseks ning meile muude meie veebitoodetega ja -teenustega ning meie veebisaidiga seotud teenuste pakkumiseks. Töödeldud andmeid kasutatakse seejärel anonüümsete kasutajaprofiilide loomiseks.

Kasutaja brauseri antud IP-aadressi ei kombineerita muude Google’i andmetega. Kasutajad saavad seada oma brauseri küpsiste salvestamist takistama; kasutajad saavad samuti takistada meie veebitoodete ja -teenuste kasutamist puudutavate andmete, mis koguti küpsistega, saatmist Google’ile (ning edasist töötlemist Google’i poolt), laadides alla (ja installides) järgmiselt lingilt vastava brauseri plugina: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Juhime tähelepanu sellele, et mõned aegunud veebibrauserid ei pruugi Google loobumispluginat toetada. Kui soovite kasutada sellist vana veebibrauserit, keelake küpsised soovi korral oma brauseri sätetes käsitsi.

Lisateavet selle kohta, kuidas Google kasutab andmeid reklaamide kuvamise eesmärgil ning lisateavet, mis puudutab sätteid ja mittenõustumissuvandeid, vt järgmistelt Google’i veebisaitidelt: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en („Kuidas Google kasutab meie teenuseid kasutavatelt saitidelt või rakendustest saadud andmeid?”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Kuidas Google küpsiseid kasutab?”), http://www.google.de/settings/ads („Määrake, milliseid andmeid Google teile reklaamide näitamisel kasutab”) ja http://www.google.com/ads/preferences („Määrake, milliseid reklaame Google teile kuvab”).

3. Kontakteerumine

Meie veebisait võimaldab teil kontakteeruda Monier OÜga, saates e-kirja meie grupi kommunikatsioonidirektorile. Iga konkreetse kasutaja esitatud isikuandmeid säilitatakse teie taotlusele vastamise eesmärgil. Andmed kustutatakse kohe, kui neid pole neil eesmärkidel enam vaja säilitada, eeldusel et seda ei takista õigusest tulenevad säilitamisnõuded või te pole andnud oma nõusolekut pikemaks säilitamisperioodiks.

Teie eelnimetatud isikuandmete töötlemine on vajalik teie taotlusele vastamiseks, nagu on toodud GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktis b. Teie poolt vabatahtlikult esitatud ülejäänud andmete töötlemise aluseks on õigustatud huvid, nagu on toodud GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktis f.

3.1 Veebipõhine kandideerimine

Meie veebisait annab teile võimaluse registreeruda saama vabade töökohtade teavitusi e-postiga, kandideerida Monier OÜ ja selle sidusettevõtete vabadele töökohtadele või praktikakohtadele interneti kaudu või e-posti teel. Selliste veebiteavituste ja kandideerimisavalduste puhul kohaldub lisaks muudele õiguslikele nõuetele ka käesolev andmete privaatsust käsitlev avaldus. Töötleme teie poolt Monier OÜle elektrooniliselt esitatud isikuandmeid teie algatatud veebipõhise kandideerimise eesmärkidel. Selline töötlemine on vajalik asjakohaste sammude tegemiseks seoses teie taotlusega enne teiega lepingulisse suhtesse astumist, nagu on toodud GDPR-i artikli 6 lõike 1 punktis b. Palun lugege käesolev andmete privaatsust käsitlev avaldus läbi, enne kui meile oma isikuandmeid saadate.

3.2 Andmete edastamine

Kui kandideerite Monier OÜ ja selle sidusettevõtetesse veebi või e-posti kaudu, esitate sellega Monier OÜle oma isikuandmed (nagu nimi, postiaadress, e-posti aadress ning oma haridus- ja tööalased kvalifikatsioonid, sertifikaadid jm teave ning dokumendid, mis töökohale kandideerides tavaliselt esitatakse). Teie enda huvides avaldage meile oma isikuandmete eriliikidesse kuuluvaid andmeid (nt etniline päritolu, poliitilised vaated, ametiühingusse kuulumine, füüsiline või vaimne tervis, usulised veendumused või filosoofilised uskumused), mida nimetatakse ühiselt „tundlikeks andmeteks” (GDPR-i artikli 9 lõige 1), ainult sel määral, mida spetsiaalselt meiega jagada soovite. Me ei eelda, et te selliseid tundlikke andmeid esitaks, ega nõua teilt nende esitamist. Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas me kandidaatide isikuandmeid kasutame, vt BMI privaatsusteatist kõigile töötajatele ja töövõtjatele, mille leiate [siit].

3.3 Andmete salvestamine, kasutamine ja kustutamine

Monier OÜ säilitab ja kasutab teie esitatud andmeid ja faile ainult teie kandideerimisavalduse dokumenteerimiseks ning töötlemiseks, sh teiega kontakteerumiseks. Kui teie avaldus on edukas, võidakse teie esitatud andmete ja failide kasutamist jätkata, kuni teil on meiega töösuhe. Muul juhul säilitab Monier OÜ teie andmeid ja faile 6 kuud pärast värbamisprotsessi lõppu (kui just kohalikud õigusaktid ei nõua lühemat perioodi), et saaks vastata mis tahes küsimustele, mis puudutavad teie kandideerimisavaldust, õiguslike kohustuste täitmiseks ning mis tahes olemasolevate või potentsiaalsete õiguste tõendamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks. Teie andmed kustutatakse tavaliselt pärast selle ajavahemiku lõppemist. Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas Monier OÜ kandidaatide isikuandmeid säilitab, kasutab ja kustutab, vt BMI privaatsusteatist kõigile töötajatele ja töövõtjatele, mille leiate [siit].

Kui olete andnud meile nõusoleku saata teie andmeid muudele Monier OÜ ettevõtetele (vastava märkeruudu valimisega või teatanud sellest e-posti teel kandideerides), edastame teie kandideerimisavalduse grupi muudele ettevõtetele, kel võib olla teile sobivaid vabu töökohti.

Kui teil on kandideerimisprotseduuri või andmete privaatsuse kohta mis tahes küsimusi, kirjutage aadressil katus@monier.ee .

3.4 Tühistamine; kandideerimisavalduse tagasivõtmine

Teil on alati õigus oma nõusolek, millega lubate meil teie esitatud isikuandmeid jätkuvalt salvestada ja kasutada, tagasi võtta. Lisaks saate alati oma kandideerimisavalduse tagasi võtta. Kui võtate oma kandideerimisavalduse tagasi, kustutatakse teie andmed ja failid kandideerijate andmebaasist, nagu kirjeldatud eespool. Lisaks saate veebi kaudu kandideerides paluda Monier OÜl kustutada mis tahes üksikud andmed või failid, mis olete meile edastanud. Käitleme iga sellist taotlust kooskõlas GDPR-i sätetega.

4. Andmete privaatsust käsitlev üldteave

4.1 Teie õigused andmesubjektina

Oleme võtnud kasutusele kõik võimalikud ja mõistlikud sammud, et kaitsta teie isikuandmeid ning tagada teie õigused, mis teil on andmesubjektina. Vastavalt GDPR-ile on teil teatud järgnevalt kirjeldatud õigused. Juhime tähelepanu sellele, et nende õiguste kasutamine võib olla piiratud, nt juhul, kui leitakse, et teie õigus saada teavet on alistatud muude õiguspäraste huvidega. 

Õigus tutvuda andmetega

●        Teil on õigus taotleda juurdepääsu teid puudutavatele isikuandmetele, mida me töötleme.  Saate esitada oma taotluse e-kirjaga aadressile katus@monier.ee

●        Alguseks esitame teile töödeldavate isikuandmete koopia tasuta või elektrooniliselt, kui taotlus on esitatud laialdaselt kasutatavas elektroonilises vormingus. 

Õigus andmete parandamisele

●        Teil on õigus teid puudutavate ebaõigete isikuandmete parandamisele, sh õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist. 

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud”)

●        Teatud juhtudel on teil õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist. Kustutame teie isikuandmed teie nõudmisel juhul, kui me ei vaja neid andmeid teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ning meil pole õiguslikku kohustust neid säilitada. 

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

●        Teatud juhtudel on teil õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. 

Andmete ülekandmise õigus

●        Kui töötlemise aluseks on teie nõusolek või leping ja töötlemine toimub automaatselt, on teil õigus saada oma isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul. Kui see on tehniliselt võimalik, on teil õigus edastada need isikuandmed kolmandale isikule ilma, et me seda takistaks. 

Õigus esitada vastuväiteid

●        Teatud juhtudel on teil õigus esitada oma isikuandmete töötlemisega seoses alati vastuväiteid. Näiteks juhul, kui olete meilt taotlenud teabe saamist, (nt uudiskirju jms) ning te ei soovi enam rohkem selliseid sõnumeid saada, saate edasisest sellisest kommunikatsioonist hõlpsalt loobuda. 

Automatiseeritud töötlusel põhinevate üksikotsuste tegemine, sealhulgas profiilianalüüs

●        Reeglina on teil õigus, et teie kohta ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel, sealhulgas profiilianalüüsil, mis toob kaasa teid puudutavaid õiguslikke tagajärgi või avaldab teile märkimisväärset mõju. See ei kohaldu, kui automatiseeritud töötlusel põhinevate otsuste tegemine ja profiilianalüüs on muu hulgas vajalik teie ja meie vahelise lepingu sõlmimiseks või täitmiseks.

Õigus nõusolek tagasi võtta

●        Kui teie isikuandmete töötlemise aluseks on teilt saadud nõusolek, võite oma nõusoleku alati tagasi võtta. Juhime tähelepanu sellele, et see ei mõjuta teie isikuandmete töötlemist, mis on leidnud aset, enne kui oma nõusoleku tagasi võtsite.

Oma õiguste kasutamine

●        Kui soovite kasutada oma mis tahes õiguseid, mis on kirjeldatud eespool, või teil on nendega seotud küsimusi, võtke ühendust meie andmekaitseametnikuga, saates e-kirja alltoodud aadressil.

Kaebuse esitamine

●        Kui soovite esitada meiepoolse teie isikuandmete töötlemisega seoses kaebuse, saate esitada kaebuse järelvalvet teostavale andmekaitseasutusele.

b. Monier OÜ andmekaitseametnikku puudutav teave

Monier OÜ andmekaitseametnikuks on: Sebastian Kraska, BMIGroup@iitr.de

5. Muudatused

Muudame käesolevat andmete privaatsust käsitlevat avaldust, kui see on vajalik õiguslikel või faktilistel põhjustel. Palun hoidke end käesoleva privaatsusavalduse praeguse olekuga pidevalt kursis.

 

Viimati muudetud: mai 2018