Katuse talveks ettevalmistamine

Enne talve ja suurema lume tulekut tasuks maja katus üle vaadata, et kevadest ei annaks märku veeloik põrandal. Katus vajaks kontrollimist kaks korda aastas: kevadel pärast lume sulamist ning sügisel, kui lehed puudelt on langenud. Kui kevadel piisab enamasti katuse ülevaatusest, siis sügisel on vajalikud ka väiksemad hooldustööd, mis on jõukohased igale majaomanikule. 

 

Millist hooldust katus vajab? 

Esmalt tuleb lehtedest puhastada vihmaveerennid, kust ummistuse korral ei saa vesi ära voolata ning hakkab katusekonstruktsioone (nt sarikaotsi) märjaks tegema. See omakorda võib tekitada niiskuskahjustuse. 
 
Samuti kogunevad lehed sageli katuse neeludesse või läbiviikude juurde, kuhu jääb kergesti pidama ka lumi. Korduvalt sulades ja uuesti külmudes võivad need koosmõjus katust kahjustada. Katuseakende, korstende ja muude läbiviikude ümbert tasub eemaldada ka sammal, mis imeb käsnana vett endasse ja võib mitme asjaolu kokkulangemisel hakata niiskust majja sisse pressima. 
 
Lisaks tasub vaadata, kas katust ümbritsevaid puid on vaja pügada. Katusedetailide vahele kasvanud puuoksad on üks enimlevinud katuselekke põhjuseid.
 
Kindlasti peab enne talve katusel kontrollima, kas kõik katusedetailid on omal kohal ning nähtavate vigastusteta. Ülevaatust tuleks alustada katuseharjast, veendudes, et kas kõik harjakivid või harjaplekk ja -tihend on omal kohal ning kinnitatud. Seejärel peaks silmadega üle käima kogu katusepinna ning tähelepanelikult üle vaatama läbiviigud ja katuse neelud ehk liitumiskohad, hinnates, kas plekid, tihendid ja kivid on omal kohal. Räästaid kontrollides on tuleb veenduda, et vihmavesi voolab otse renni, mitte ei tee seda tuulekasti kaudu. Viimasel juhul on tuulekasti laudadel veejäljed näha. Viimasena peaks üle kontrollima turvavarustuse: kas redelid ja käigusillad on terved ning tugevalt kinnitatud. 

Turvalisus ennekõike

Katusehoolduse olulisim aspekt on turvalisus. Korstna ja selle ümbruse hoolduseks peab seal olema spetsiaalne käigusild, teise nimega teenindusplatvorm, kuhu pääseb ohutult katuseluugist või mööda katuseastmeid. Teistele katuseosadele pääsemiseks (nt neelude puhastamiseks) kasutatakse spetsiaalseid turvakonkse, mille külge ennast turvavarakmetega kinnitatakse. Kui aga katusel turvavarustus puudub, siis on alternatiiv kasutada tõstukit. 

Katuse sügisese hoolduse kontrollnimekiri

Katuse välispind:
Kas katus on  okstest ja lehtedest puhas?
Kas katusematerjal on terve?
Kas harjakivid või -plekk on omal kohal kinni ning harjatihend paigas?


Läbiviigud ja plekid
Kas läbiviikude plast- ja plekkosad on kahjustamata ning kinnitatud?
Kas läbiviigud peavad vett ning tihendid on terved ja paigal?
Kui on võimalik, siis kontrolli, kas katuse aluskate on terve?


Vihmavee äravool
Kas vihmaveerennid ja -torud on terved ja roostevabad?
Kas vihmaveerennid ja -torud on puhtad ja vee äravool toimib?
Kas vihmaveerennide kalle on õiges suunas ja piisav?
Kas vihmaveerennide ja -torude ühendused peavad vett?


Katuse turvatooted
Kas käigusillad, redelid, katuseastmed, lumetõkked ja muu turvavarustus on roostevaba ega pole paindunud?
Kas turvatooted on korralikult katuse külge  kinnitatud?
Kas liikumisteed katusel on turvalised ja vastavad ohutusnõuetele?

Kui teil tekkis lisaküsimus või soovite personaalset pakkumist, võtke meiega ühendust helistades 6 275 560 või kirjutades katus@monier.com.