EHITUSEKSPERTIISIBÜROO OÜ EKSPERT JUHAN IDNURM VASTAB KATUSE RENOVEERIMISE KÜSIMUSTELE:

Kuidas hindate katuserenoveerimist vajavate majade seisukorda täna? (ainult eramud)
Hoonete konstruktsioonid, milles pidevalt elatakse ja kus on perioodiliselt teostatud hooldustöid, on üldjuhul heas seisukorras.

Kas inimeste hirm kivikatuse kaalu ees võiks olla selles valguses põhjendatud (katusekonstrutsiooni, seinte või vundamendi vastupidavuse aspektist)?
Inimeste paanilist hirmu antud küsimuses ei ole täheldanud. Juhul kui hoones esineb eelnevalt suuremaid pragusi või läbivajumisi, siis inimesed on olnud murelikud. Probleemide peamiseks põhjusteks on sellistel juhtudel enamasti katuse läbijooksud, ehitusvead vms- mitte kivikatuse omakaal.

Teie kogemuse põhjal: palju on olnud selliseid eramaju, kuhu kivikatuse paigaldamine ei ole soovitatav?
Kivikatuse paigaldamine ei ole lubatav väikese kaldega katusele. Juhul kui hoone katusekattematerjali tahetakse vahetada (N: eterniit asendada kivikatusega), siis tuleb vahetus kooskõlastada kohalikus omavalitsuses ja taotleda ehitusluba (Ehitusseadus §2 punkt 8. Ehitise rekonstrueerimine on ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine.) Juhul kui ehitis on muinsuskaitse all või miljööväärtuslikus piirkonnas, siis kehtivad samuti teatud piirangud. Sellisel juhul tuleks ühendust võtta kohaliku omavalituse muinsuskaitse spetsialistiga, et võimalusi täpsustada. Konstruktsiooni tugevuse seisukohalt on katuseid, kuhu kivi ei saa panna alla 5% juhtudel. Tavaliselt on katuse kandevõime sel juhul nii madal,et ei vasta ka tänapäevastele lumekoormuse nõuetele. Rääkimata siis eterniidi omakaal + lume ning tuulekoormus.

Kuidas hindate ehituse taset (katsekonstruktsioonide mõttes) tänapäeva uutel majadel ja vanematel majadel?
Mõlemil juhul esineb nii ala- kui üledimensioneeritust. Kahtluste korral tuleks kohale kutsuda ehitusekspert.

Oletame, et teil oma maja Nõmmel, 70test aastatest, mida katab täna eterniit. Kui vahetaksite välja katuse, siis mis oleks teie valik nr 1 ja miks?
Esimene eelistus oleks kivikatus. Nii esteetilistel kaalutlustel kui kasutusea pikkuse tõttu.