Kaebused/reklamatsioonid

Hoides turul juhtivat positsiooni, püüdleme selle poole, et olla ”esimene valik kvaliteetsete katuste seas.” Teostame pidevalt uuringuid oma toodete kohta, et tagada meie klientidele kõige ohutumad, ilusamad ja paremini toimivad katused. Meie eesmärgiks on iga kliendikontakti puhul reageerida kiiresti, tõhusalt ja vastavalt heaärimehelikule tavale. Püüdleme selle poole, et meie tarned oleksid kõrgekvaliteedilised, kompaktsed, veatud ja kohale toimetatud kokkulepitud ajahetkel.

Kui midagi siiski viltu läheb, tahame sellest võimalikult ruttu teada saada. Ära kõhkle ja võta meiega ühendust!

Eraisikutele

Kontroll vastu võtmisel

Kauba kättesaamisel tuleb kohe üle kontrollida selle kogus, toote seisund ning võimalikud transpordil tekkinud tootevigastused. Võimalikest vigastustest tuleb viivitamatult informeerida kauba müüjat ja teha sellekohane märge vigastuste ja puuduste osas saatelehele. Pakendis olevad tooted tuleb lahti pakkida ning üle kontrollida hiljemalt seitsme päeva jooksul peale kauba tarnet.

Kaebuste ja pretensioonide esitamine

Meil on kasutuses pretensioonide andmebaas, mis on oluliseks vahendiks meie töö pideval paremaks tegemisel. Seetõttu on oluline, et Sina kliendina teataksid võimalikest kõrvalekalletest või vigadest kohe kirjalikult oma katuse müüjale.

Transpordil tekkinud tootevigastused

Silmnähtava transpordil tekkinud tootevigastuse puhul tuleb vigastuse laad ja suurus märkida saatelehele ning autojuht peab (kohe tarnimishetkel) kinnitama tarnepuudujäägid. Võimalusel tee saatelehest koopia ja jäta koopia alles. Seejärel registreeri vigastus kohe katuse müüja juures. Lisada võimalusel ka foto kõnealusest vigastusest.

Peidetud vead

Peidetud vead (mis avastatakse alles kauba lahtipakkimisel) tuleb edasimüüja juures registreerida seitsme päeva jooksul kauba kohaletoimetamise hetkest.

Eelpoolnimetatud aja jooksul registreerimata jäetud pretensioonid transpordil tekkinud vigastustest ei kuulu kompenseerimisele.

Pane tähele, et võimaliku ülevaatuse jaoks tuleb säilitada nii vigastatud kaup kui selle pakend. Teiste kõrvalekallete osas (tarneaja viibimine, toodete vale arv, vale toode jne.) palume Sul otsekohe kauba müüjale probleemist teada anda. 

Äriklientidele

Informatsioon ja blanketid

Pretensiooni esitamine Online