Käitumisjuhend

Code of Conduct

Vastutustundlik ärikäitumine on Monieri kontserni eesmärkide täitmise lahutamatu osa. Meie igapäevast tööd nii ettevõtte sees kui ka suhtluses konkurentidega juhivad väärtused, nagu seaduste järgimine, vastastikune austus, ausus ja usaldusväärsus. Need väärtused on meie ettevõtte kultuuri lahutamatu osa ning meie kestva edu ja Monieri kontserni ülemaailmse hea maine alus.

Vastavus on olnud ja on ka edaspidi Monieri juhtkonna jaoks väga oluline, seda nii kontsernis tervikuna kui ka kohalikul tasandil. Oleme rajanud kontserniülese vastavuse juhtimise süsteemi, mis tagab käitumisjuhendis nimetatud põhimõtete järgimise kõigil meie turgudel.

Juhendis käsitletavad olulisemad teemad hõlmavad seaduste ja eetiliste standardite järgimist, suhteid äripartnerite ja kolmandate osapooltega, huvikonfliktide vältimist, tervist ja ohutust ning samuti teavet turvalisuse ja ettevõtte varade kohta. Käitumisjuhend kehtib üle maailma kõigile Monieri kontserni töötajatele, juhtidele ja ametnikele. Kõik Monieri töötajad peavad juhendit järgima ning juhtivtöötajad peavad tagama, et nende alluvad seda teeksid.

Monieri käitumisjuhendi allalaadimiseks klõpsake siin.