Töötamine Monieris

MONIER’i ettevõtetes Baltikumis ja Põhjamaades töötab 300 inimest 7 riigis. Hoolimata erinevast taustast, jagame samu väärtusi ja eesmärke.

MONIER pole üksnes katusekattematerjalide tootja, vaid ka katuselahenduste ning innovaatiliste süsteemide looja. Lisaks sellele oleme ka oma sektoris juhtiv tööandja. Üritame luua uusi trende unustamata seejuures vana ja väärikat.

Pöörame suurt rõhku meie töötajate tervisele ja ohutusele, kuna usume, et inimesed, kes tunnevad end oma töökohal kindlalt ja rõõmsalt, teevad ka paremat tööd ja tahavad ettevõttesse püsima jääda. Seda näitab ka meie viimane töötajate rahuloluküsitlus, kust selgus, et üle 80% töötajatest tunneb uhkust selle üle, et töötab MONIER’is. 75% soovitaksid tungivalt tööd meie ettevõttes ka teistele.

Ehkki meie tooted on traditsioonilised, arendatakse neid pidevalt, et tõsta kvaliteeti ning olla vastavuses kõikide ehitusnormide ning -trendidega. Meie eesmärk on olla omal alal juhtiv ning muutuval turul tähendab see, et vajame inimesi, kes on paindlikud ning uutele võimalustele avatud. Omalt poolt pakume koolitusi, häid tingimusi, ühtekuuluvustunnet ja arenguvõimalusi rahvusvahelises keskkonnas.

Kõikidel meie töötajatel on võimalus teha karjääri meie üksusesiseselt ja rahvusvaheliselt kogu grupis.