Turvalisus

MONIER’is töötame ainsa mõeldava eesmärgi nimel – ei tohi juhtuda ainsatki õnnetust ega tekkida töö tõttu tekitatud haigust.

Kõigil töötajatel on õigus heale töökeskkonnale ja samas on oodatud igaühe panus hea töökeskkonna loomisse. Meie, MONIER’i töötajad, oleme üles näidanud oma osalemist selles valdkonnas, allkirjastades meie tervise- ja ohutusstrateegia.

Töötame MONIER’is nii globaalsete kui ka kohalike töökeskkonnaalaste eesmärkide nimel. Üheks näiteks meie üleilmsetest eesmärkidest on „Masinate turvalised seiskamised hooldustööde ajaks” ning kohalikul tasandil on prioriteediks tõstukite liiklus meie tootmisüksuste laoplatsidel.

Turvalisus

Tegeleme aktiivselt niinimetatud „ohutu käitumise programmiga” ning juhtivtöötajad kannavad läbi nähtava juhtimistegevuse töökohtadel selget vastutust töökeskkonna küsimuste eest. Meil töötab ka täiskohaga tervise- ja ohutusnõustaja, kelle töö seisneb juhtkonna ja töötajate toetamises ohutuma töökeskkonna kindlustamisel.

Keskendumisega tervisele ja ohutusele oleme suurendanud töötajate riskiteadlikkust ning sel moel on meil õnnestunud vähendada õnnetuste arvu.

Loe jätkusuutlikkuse alasest tööst Monieri kontsernis.