KATUSTE UUDISKIRI MONIER 1-2014
Lihtsaim tee uue katuseni
Katuse ohutusjuhend EETL KT 1-2013 on ilmunud!

Katuse ohutusjuhendi on koostanud Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit koostöös Tööinspektsiooni ning Monier OÜ-ga katuse hooldus- ja remonditööde ohutusnõuete tõlgendamise hõlbustamiseks. Kirjeldatakse katusetööde erinevaid aspekte – kuidas katusele minna, kuidas seal liikuda ja kuidas töökohal katusetöid teha. Nõudeid, mida tuleb täita, on kirjeldatud kindlas kõneviisis ja nõudeid, mida soovitatakse täita, on toodud tingivas kõneviisis.

Ohutusjuhendi sihtgrupp on kõik katuse kavandamise, ehitamise, hooldamise ja kontrollimisega kokkupuutuvad isikud; nii hoonete omanikud kui projekteerijad, ehitajad, tootjad, järelevalvajad ja hooldajad

Loe pikemalt ning lae alla ohutusjuhend pdf kujul klõpsates "veel"

VEEL 

Part of BMI Group

Kui sa ei soovi antud uudiskirja saada, kliki siia et loobuda.

Kui sa ei näe uudiskirja korrektselt, kliki siia..